Skip to content

johan van bever

advertentie
De schade aan Oost-Vlaamse gewestwegen door ongevallen of vandalisme wordt voor het afgelopen jaar 2006 geraamd op 550.986 euro. Dit bedrag is gespreid over 1.081 schadedossiers. Van dit bedrag werd door de Vlaamse overheid 330.053 euro gerecupereerd. Het resterende bedrag is niet recupereerbaar omdat de schadeverwekker onbekend blijft.
Door ingrepen aan de infrastructuur om de verkeersveiligheid te verhogen, ondermeer aanpassingen aan kruispunten en het verbeteren van de zichtbaarheid, neemt het aantal ongevallen af. Anderzijds zorgen de huidige procedures ervoor dat er met de verkeersmaatschappijen vlugger schaderegelingen kunnen bedongen worden zodat de kosten sneller kunnen worden gerecupereerd.