Skip to content

johan van bever

advertentie
De Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid heeft de bedrijventerreinen in Vlaanderen in kaart gebracht. Hieronder de resultaten voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Oost-Vlaanderen beschikt in totaal over 8.537 hectare bedrijventerreinen. In die cijfers zijn de bedrijventerreinen in de zeehaven van Gent en de Waaslandhaven niet opgenomen. Hiervan is 6.015 hectare momenteel in gebruik. Er is een aanbod van 465 hectare. Dat gaat om direct uitgeefbare percelen of bedrijfsgebouwen. Er bestaat 354 hectare bruto-aanbod. Dat gaat om nog uit te rusten percelen. 660 hectare is traag aanbod, dat zijn bestemde terreinen die niet op de markt gebracht worden omwille van diverse redenen.

437 hectare is gedeeltelijk in gebruik en 293 hectare wordt zonevreemd gebruikt. Dat gaat om allerlei niet-bedrijfsgebonden functies die percelen innemen zoals bijvoorbeeld sporthallen, gemeenschapsvoorzieningen of woningen. Volgens Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen dient dergelijk zonevreemd gebruik in de toekomst beleidsmatig vermeden te worden. 310 hectare is onbruikbaar bedrijfsterrein. Hiervoor kan een andere bestemming gezocht worden.