Skip to content

johan van bever

advertentie
Het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde telt 33 BIN’s, Gent heeft er 93 en Dendermonde 9.  Dat heeft gouverneur André Denys opgezocht. Een BIN is een buurtinformatienetwerk waarbij bewoners uit een wijk elkaar opbellen wanneer er zich iets verdachts voordoet. Het oproepsysteem, in de vorm van een cascade, verschilt van netwerk tot netwerk.

Burgemeester Henk Heyerick uit Zulte vraagt daarom het provinciebestuur om een coördinerende rol te spelen in de werking van de BIN’s. Maar dat is niet mogelijk zegt gedeputeerde Jozef Dauwe. De provincie heeft daar geen enkele wettelijke bevoegdheid voor. Die ligt bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Een BIN wordt immers beschouwd als iets dat bij de lokale politie hoort. Er is naar verluidt wel een parlementaire vraag op weg naar minister Guido De Padt met de vraag welk bestuursniveau een BIN kan ondersteunen.