Skip to content

johan van bever

advertentie
Het ZIBO, het Zottegemse Initiatief Buitenschoolse Opvang in de Kloosterstraat van Erwetegen, heeft zijn laatste vakantiedag gevierd met "sterren op de dansvloer". De kinderen studeerden een optreden in en brachten het voor de ouders en de grootouders. Meteen kon tevreden teruggeblikt worden op de afgelopen twee maanden waarin het ZIBO van start ging.

In juli had het ZIBO gemiddeld 40 kinderen per dag. Augustus zal in dezelfde lijn liggen. Dat cijfer bevestigd dat er een behoefte was aan deze opvang zegt OCMW-voorzitter Kurt De Loor.

Het initiatief kent dan ook zeker een vervolg. In de toekomst biedt men ook opvang op woensdagnamiddag en tijdens de kleine vakanties. Dan zijn ook kinderen die ouder zijn dan 5 jaar welkom omdat er geen speelpleinwerking is. Tijdens de grote vakantie beperkt het ZIBO zich tot kinderen van 2,5 tot 5 jaar. Vanaf 1 september wordt gestart met dommelklasjes voor de kleinste kleuters.