Skip to content

johan van bever

advertentie
De Provinciale prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 2009 gaat naar Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender uit Geraardsbergen. Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend voor uitzonderlijke verdiensten of bijzondere inspanningen op het vlak van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Oost-Vlaanderen.

Met deze bekroning wordt onder meer de belangrijke rol erkend die Vormingplus bekleedt bij het aanbieden van niet-formele educatie aan volwassenen in de provincie Oost-Vlaanderen. Het valt op dat binnen de regio Vlaamse Ardennen-Dender een zeer gevarieerd aanbod wordt ontwikkeld. Ondertussen is onder andere het initiatief 'OK Swaree' gekend als een uniek cultuurparticipatieproject in de regio Oudenaarde. Via een laagdrempelig en informeel ontmoetingsmoment worden verschillende bevolkingsgroepen gestimuleerd tot cultuurparticipatie en cultuurcompetentie.

Aan de prijs is een bedrag verbonden van 5.000 euro.