Skip to content

johan van bever

advertentie
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid is samen met de organisaties Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen gestart met het project ‘Dieren onder de wielen’. Daarmee willen zij in kaart brengen hoeveel faunaslachtoffers er op de Vlaamse wegen vallen, welke diersoorten verkeersgevoelig zijn en waar in het Vlaamse wegennet de belangrijkste knelpunten liggen.

Wie een dood of gewond dier aantreft op het Vlaamse wegennet, kan dat voortaan melden op www.dierenonderdewielen.be .

Dit project wil voldoende informatie verzamelen om heel wat verkeersassen veiliger te maken, niet enkel  voor de menselijke weggebruikers, maar ook voor dieren die steeds vaker geconfronteerd worden met wegen die hun leefgebied doorsnijden.