Skip to content

johan van bever

advertentie
Gon-probeerkoffers voor scholen BuBaO
Samen met zes andere scholen heeft Sint Lodewijk uit Wetteren de Gon-probeerkoffers voorgesteld. Dat zijn koffers met hulpmiddelen voor kinderen met een motorische beperking die in gewone scholen les volgen. Zij hebben vaak nood aan aangepaste materialen en dank zij die koffers kunnen ze uitzoeken welk materiaal voor hen het beste geschikt is.

Gon staat voor geïntegreerd onderwijs en is een samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs. In het project van de probeerkoffers zijn zeven scholen betrokken. Het idee komt van Windekind in Leuven en werd nu gevolgd door Sint-Jozef in Antwerpen, Sint-Gerardus in Diepenbeek, Sint-Gregorius in Gentbrugge, Dominiek Savio in Gits, De Brem in Oud-Turnhout en Sint-Lodewijk in Wetteren. Samen bedienen deze scholen zowat gans Vlaanderen. De gon-probeerkoffers werden gefinancierd door cera.

In totaal bereiken de 109 gon-begeleiders van de 7 betrokken scholen 881 leerlingen in 626 verschillende scholen. Dat aantal stijgt jaar na jaar terwijl er geen extra middelen komen vanuit de overheid. Sint-Lodewijk in Wetteren bedient een gebied dat bestaat uit de regio's Waasland, Gent, Ronse, Oudenaarde, Halle, Aalst en Dendermonde. De gon-begeleiders trekken met hun probeerkoffer, of een deel ervan, naar de scholen om daar in samenspraak met de bezochte school en de leerkrachten de leerlingen te begeleiden in hun schoolse acvtiviteiten.

Vaak kopen ouders acht verschillende soorten scharen om hun kind te laten knippen. Pas de achtste is de goede. Maar intussen zijn er zeven gekocht waar men niets kan mee doen. Die kosten kunnen dank zij de probeerkoffers uitgespaard worden. Het aanbod in de probeerkoffer is zeer gevarieerd en gaat van scharen en potloden over speciale honderdvelden en geodriehoeken naar aangepaste toetsenborden voor de pc en spelletjes om sociale vaardigheden te ontwikkelen.