Skip to content

johan van bever

advertentie
Groeve in Roborst is verloren
Het Milieufront Omer Wattez geeft de strijd voor het behoud van de natuurwaarden in de oude groeve van Roborst op. Aan de juridische procedureslag komt geen einde en de milieuvereniging kan het financieel niet langer dragen.

Het gaat om de oude groeve van de steenbakkerij in de Borstekouterstraat. De steenbakkerij hield op te bestaan en het terrein werd verkocht. Een afvalverwerkend bedrijf heeft de site opgekocht met de bedoeling die vol te storten met niet vervuilde grond, voornamelijk afkomstig van wegenwerken. Twee jaar geleden werd hiervoor een vergunning afgeleverd. Het milieufront Omer Wattez ging meteen in beroep tegen de beslissing van de Deputatie. De minister gaf echter de Deputatie gelijk en het Milieufront trok naar de Raad van State. De Raad van State gaf het milieufront wel gelijk en de beslissing van de minister werd vernietigd. De groeve mocht niet volgestort worden. Vervolgens nam Vlaams minister Kris Peeters een nieuwe beslissing zodat de groeve toch opgevuld kan worden. Een nieuwe procedureslag ziet het Milieufront financieel niet meer zitten. Bovendien zijn tegen het einde van een nieuwe procedure alle natuurwaarden toch verloren.

Het Milieufront is ontgoocheld, vooral in de verschillende overheden waar men telkens met het hoofd tegen de muur botste. Nochtans staat in het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan van Zwalm dat de site een belangrijk natuurontwikkelingsgebied is (geweest). ,,Als men de groeve opvult betekent dit een sterke achteruitgang van de biodiversiteit. Het wordt een monotoon milieu met slechts een gering aantal vegetatietypes waar tot voor kort de bedreigde geelgors, rietgors en grauwe gors werd waargenomen'' zegt Dorien Depraeter. ,,Er is overleg geweest met de eigenaar maar de onderhandelingen met het Milieufront sprongen af toen bleek dat de eigenaar vastbesloten was de volledige steengroeve te vullen''.