Skip to content

johan van bever

advertentie
Gezinsbond in de ban van geluk
De Gezinsbond Oost-Vlaanderen hield vrijdagavond in Kruishoutem de startavond van een drie jaar durend project rond geluk.

De speciale gast op de startavond was Professor Dr. Jan Bernheim, ook wel gekend als ,,Professor Geluk''. Hij is een geluksonderzoeker en kwam zijn onderzoek toelichten. De Gezinsbond vroeg meteen aan de afdelingen en gewesten in welke mate ze willen meewerken aan het driejarig project.

Elke Oost-Vlaamse afdeling kan een ,,gelukstas'' krijgen. Daarin zit ondermeer een kant-en-klaar scenario voor een afdelingsactiviteit in het kader van geluk. De bedoeling is dat zoveel mogelijk afdelingen in Oost-Vlaanderen het komende werkjaar iets doen rond het thema ,,in de ban van geluk''.

Alle Oost-Vlaamse basisscholen zullen aangeschreven worden om deel te nemen aan een poëziewedstrijd rond het thema ,,geluk''. Men kan individueel op per klas deelnemen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 9 april 2008 in school De Muze in Gent. De bekroonde werken worden vervolgens opgenomen in een publicatie.

In het najaar van 2009 wordt met een provinciale gezinsgelukdag de kers op de taart gezet. Meteen komt de eerder al genoemde publicatie uit. Daarin staan naast de bekroonde poëziewerken ook een selectie peilingen en getuigenissen.