Skip to content

johan van bever

advertentie
Vlaams parlementslid Joke Schauvliege
Oost-Vlaanderen is de koploper in het aantal onbebouwde percelen in woongebieden. Dat is Vlaams parlementslid Joke Schauvliege te weten gekomen.
Ze had hierover een vraag gesteld aan Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen. Oost-Vlaanderen telt momenteel 101.106 onbebouwde percelen, alles samen 14.768 hectare. Het gaat om percelen die in principe bouwrijp zijn. Ze komen echter niet op de markt om diverse redenen. De belangrijkste redenen zijn het bewaren van het stuk bouwgrond voor de kinderen en grondspeculatie.
Vorig jaar werd nog bericht dat de meeste onbebouwde percelen in bezit zouden zijn van de lokale besturen. Die gegevens, verkregen uit een steekproef, blijken niet te kloppen. 75% van de bouwgronden is in handen van partikulieren, 10% in handen van vennootschappen en 12% in handen van overheden.
Joke Schauvliege pleit nu voor de activering van die onbebouwde percelen zodat de open ruimte niet verder moet worden aangesneden. Eigenaars moeten met behulp van stimulansen aangemoedigd worden om de bouwgronden op de markt te brengen. Het bewaren van de grond voor de kinderen moet wel nog kunnen meent Schauvliege.