Skip to content

johan van bever

advertentie
Huize Roborst moet dringend uitbreiden. Het bejaardentehuis uit deze deelgemeente van Zwalm kan niet langer voldoen aan de stijjgende vraag en heeft dringend nieuwe kamers nodig. Zeker als men weet dat de gemiddelde leeftijd van de bewoner in de bejaardentehuizen tussen de 81 en de 84 jaar schommelt en er in Zwalm alleen 250 inwoners leven die deze leeftijdsgrens hebben overschreden.
Onder leiding van de nieuwe directeur Johan Trotsaert wil Huize Roborst er nu alles aan doen om enigzins aan de nood tegemoet te komen. Daarom is er een plan om zo snel mogelijk vijf bijkomende kamers te realiseren waardoor de capaciteit van het rusthuis op honderd komt.
In minder dan twintig jaar tijd groeide het tehuis in Roborst van 60 naar 100 bedden. En ook dat zal in de toekomst nauwelijks volstaan om aan de plaatselijke behoeften te voldoen. Er wordt dan ook ernstig nagedacht over andere vormen van beschermd wonen zoals aanleunwoningen en serviceflats. Dat is voor later, de vijf bijkomende bedden zijn nu prioritair.
Omdat koken geld kost organiseert Huize Roborst komende zaterdag 3 november vanaf 17 uur een kaas- en wijnavond in de sporthal van Zwalm. De opbrengst van het eetfestijn gaat naar de uitbreiding van het tehuis. Er wordt gerekend op 1.200 aanwezigen. Onder hen wordt een mountainbike verloot.