Skip to content

johan van bever

advertentie
Aquafin is bezig met het ontwerp van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in de Speistraat in Sint Lievens Eesse. Om de omwonenden in te lichten over de plannen wordt een informatie-vergadering georganiseerd op dinsdag 26 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Herzele.

Het afvalwater van Sint Lievens Esse komt nu nog ongezuiverd in de plaatselijke beken terecht. De gemeente krijgt nu een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van het huishoudelijk afvalwater van 1.100 inwoners. Het gezuiverd water zal naar de bovenloop van de Molenbeek stromen via twee collectoren.

Het eerste project ,,aansluiitng Sint Lievens Esse'' is nu in ontwerp. Deze collector zal de vuilvracht van 774 inwoners opvangen. Deze riolering loopt in de Speistraat tot de Arestraat en van de Speistraat via akker- of weilanden verder tot Terbiest. Van Terbiest loopt ze opnieuw via akker- of weilanden naar de Tervarentstraat en zo verder naar de Schipstraat.

Het regenwater wordt in aparte buizen verzameld en loopt naar de grachten en beken. De werken zullen over één tot twee jaar van start gaan. In een latere fase wordt het afvalwater van het Noord-Oosten van Sint Lievens Esse gecollecteerd.

www.aquafin.be