Skip to content

johan van bever

advertentie
De belangstelling voor het natuurinrichtingsproject Schauwbroek in Steenhuize lijkt in het niets opgelost maar daar komt verandering in. Volgens schepen Jan Van Damme zullen er binnenkort gidsbeurten gegeven worden in het kader van de Cultuurklassen. Gemeenteraadslid Jo De Loor betreurt dat er de laatste jaren geen gidsbeurten meer gegeven worden. 'De gemeente heeft tussen 2007 en 2012 het natuureducatief park verworven en ingericht. Er werd een beroep gedaan op gidsen van het regionaal landschap Vlaamse Ardennen en er werd gestart met het organiseren van educatieve wandelingen met jonge scholieren langsheen de aangelegde route. Dit bleek van korte duur want de laatste jaren weden er geen gidsbeurten meer gegeven'. De Loor vraagt tegelijk naar een beheersplan voor het gebied. 'Het speelbos is volledig dichtgegroeid met onkruid en brandnetels. De heuvel met speelbuis is volledig overgroeid met brandnetels. De poel biedt een troosteloze aanblik en staat bijna droog. Wanneer er geen beheersplan wordt opgemaakt, zal dit natuurgebied binnen de kortste keren overwoekerd zijn en verloren gaan'.