Skip to content

johan van bever

advertentie
Na lang en moeizaam voorbereidend werk is het RUP Stekelbos definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Herzele. De site Stekelbos in Hillegem is prioritair in de lijst van de woonuitbreidingsgebieden. Anderzijds is het voorkomen van woningen op de centrale weiden in Ressegem van groot belang om het zicht op de historische motte te bewaren. Daarom koppelde het gemeentebestuur beide sites aan elkaar in het ruimtelijk uitvoeringsplan. De mogelijkheid om 47 woningen te bouwen op de weiden in Ressegem wordt verplaatst naar Stekelbos in Hillegem. Die komen op het in onbruik geraakte voetbalveld van Hillegem. Zowat 500 inwoners uit Hillegem hadden zich eerder beklaagd over het verdwijnen van het veld als speelruimte en de verhoogde woondruk. De gemeente compenseert dat nu met een bijkomende groene zone. De gronden zijn reeds voor het grootste gedeelte eigendom van SOLVA. Binnen dit gebied zullen 37 bouwkavels door SOLVA ter beschikking worden gesteld, bestemd voor de private verkoop. Daarnaast zijn sociale woongelegenheden voorzien.