Skip to content

johan van bever

advertentie
Op vraag van Unizo heeft de gemeente Herzele een convenant rond de kernversterking afgesloten. Zes studenten van de Arteveldehogeschool in Gent zullen nu een commercieel plan maken als eindwerk. In het convenant verbindt de gemeente zich ertoe om een kernversterkend beleid te voeren. Dat zou zijn invloed moeten hebben op de vergunningsaanvragen voor grootschalige winkels buiten de kern. Bij zo'n aanvraag zal er bijzondere aandacht besteed worden aan de mogelijke impact van deze vestiging op het centrum. Er moet naar gestreefd worden dat dergelijke winkels een verstekring betekenen van de handelskern. De gemeente engageert zich om de detailhandel in kernwinkelgebieden te stimuleren en te ondersteunen. Anderzijds engageert Unizo zich om het beleid te adviseren over de realisatie van aantrekkelijke en leefbare handel in de kernen. Beide partijen willen ook minstens een keer per jaar deelnemen aan een overleg over de handel in de gemeente.