Skip to content

johan van bever

advertentie
Gemeenteraadslid Yves Lerminiaux van CD&V&Partners heeft visie op het ouderenzorgbeleid uitgestippeld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Die besloot dat het raadslid zijn visie mag toelichten op een eerstvolgende OCMW-raad waarna het plan vervolgens besproken zal worden binnen de werkgroep van het rusthuis.

Op basis van de cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie zal binnen de volgende 15 jaar de leeftijdsklasse 60+ in Herzele aangroeien tot 23% van de bevolking en de leeftijdsklasse 80+ zal in diezelfde periode aangroeien tot 7%. De leeftijdsklasse 40+ zal echter afnemen tot 25% en het is precies die klasse die de taak van mantelzorger op zich neemt. Die mantelzorg komt onder meer hierdoor onder druk te staan. "Daarom dat men op korte termijn aandacht zal moeten hebben aan infrastructuurvoorzieningen zoals assistentiewoningen, serviceflats, een dagcentrum of kortverblijf en een woon- en zorgcentrum" meent Lerminiaux. "Herzele moet klaar staan voor de toekomst en dat kan enkel als we goed nadenken over de problematiek van het waardig ouder worden. Een masterplan moet dit opvangen. De gemeente kan de rol van regisseur op zich nemen en alle actoren die werkzaam zijn in de zorgsector betrekken bij de uitvoering van het plan. Faciliteiten zoals een dagcentrum of een centrum voor kortverbijf is nauwelijks aanwezig in Herzele. Precies dat kan de mantelzorger even naar adem doen happen. We stellen voor om die mantelzorger een premie toe te kennen. Het huidige rust- en verzorgingstehuis Ter Leen zou best zijn intrek nemen in een nieuw gebouw".