Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeente Herzele werkt aan het probleem van de boomwortels die de wegverharding van de Trambaan tussen Herzele en Sint-Lievens-Esse opduwen.

Volgens gemeenteraadslid Jo De Loor is het probleem zo ernstig dat de veiligheid van de fietsers in het gedrang komt. De Loor kaartte ook enkele andere problemen op de Trambaan aan. Op sommige plaatsen wordt het autoverkeer tegengehouden door paaltjes of een hek. "Soms ligt er wel eens een hek in de berm. Zo heb ik al enkele keren meegemaakt dat er een auto vanuit Sint-Lievens-Esse naar beneden kwam gereden. Het is nochtans de bedoeling alle autoverkeer op de Trambaan te vermijden. Een ander probleem zijn de vallende bladeren die op het wegdek liggen die het zicht op de staat van de weg verhinderen. In combinatie met het omhoog gekomen wegdek kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen". Schepen van Openbare Werken Jan Van Damme antwoordt dat de paaltjes die het verkeer tegen houden stelselmatig vervangen zullen worden door beugels met een slot. "De bladeren worden in de periode dat ze vallen wekelijks geruimd met de veegmachine. Aan het probleem van de boomwortels wordt gewerkt."