Skip to content

johan van bever

advertentie
Sp.a vraagt het gemeentebestuur van Herzele om de milieubelasting af te schaffen.

"Die reden van de belasting is achterhaald," argumenteert gemeenteraadslid Jo De Loor. "Intussen is het diftarsysteem ingevoerd en dat is een vorm van milieubelasting. Toch blijft de vroegere milieubelasting bestaan. We stellen voor om die belasting af te schaffen of in eerste instantie te verminderen. Het is trouwens een forfaitaire belasting en dat is niet eerlijk. iedereen betaalt even veel, ongeacht het afval dat zij produceert". De afschaffing of vermindering van deze belasting zit er echter niet in. "Dat is geen redelijk voorstel," reageert schepen Jurgen Neyrinck. "Als we dit afschaffen verliest de gemeente 605.000 euro en de gemeente heeft dat geld nodig". Burgemeester Johan Van Tittelboom denkt dat er vanaf 2017 meer financiƫle ruimte zal ontstaan maar dat er tegen dan misschien ook wel enkele noodzakelijke investeringen zitten te wachten.