Skip to content

johan van bever

advertentie

Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen heeft het Herzeelse bijzonder plan van aanleg voor zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten goedgekeurd. Het betreft de terreinen van sportingclub Hillegem, KFC Herzele, Koninklijke Voetbalclub De Toekomst Borsbeke,  Eendracht Wit Zwart 93 Sint Antelinks en manege Wijnantshof Woubrechtegem. Alleen het terrein van SV Ressegem is niet goedgekeurd.

De gemeente Herzele heeft de machtiging gekregen om de nodige gronden te onteigenen. Voor elk van de lokaties kunnen voortaan vergunningen verleend worden voor zowel de bestaande niet vergunde constructeis als voor wijzigingen of uitbreidingen. De activiteiten op deze terreinen zijn nu dus zone-eigen geworden wat de uitbaters rechtszekerheid geeft.
De locatie van SV Ressegem is niet weerhouden. Dat gebeurde voornamelijk omwille van de geïsoleerde ligging in de open ruimte en in natuuraandachtszone volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Voor SV Ressegem is er dus nog geen oplossing. Een gemeentelijke visie op dit probleem kan in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uitgewerkt en opgenomen worden.