Skip to content

johan van bever

advertentie

Er zullen in de toekomst 3 natuurpromotoren aan de slag zijn in Herzele, elk op hun best gekend domein.

 

Schepen Jan Van Damme had op een vraag van gemeenteraadslid Jo De Loor gezegd dat de gemeente een natuurpromotor zou aanstellen. Die beslissing werd ook nog eens herhaald tijdens de viering van 20 jaar Natuurpunt Herzele. Dat is intussen twee maanden geleden en De Loor wil weten hoe de stand van zaken is. "We hebben in eerste instantie intern gezocht naar personeelsleden die dit willen doen," zegt schepen Van Damme. "Er waren 3 kandidaten die nu ook al raakvlakken hebben met natuur. Een van hen kan zich halftijds vrij maken voor deze functie. Ook de andere twee worden ingezet. Het trio zal acties uitwerken, elk voor het thema waarvoor ze aangeduid werden. Op die manier willen we een teamgerichte werking realiseren. Mocht dat niet lukken, dan kunnen we later nog een vacature uitschrijven."