Skip to content

johan van bever

advertentie

ocmw buigt zich over mobiliteit

 

OCMW-raadslid Bruno Debbaut klaagt er over dat vanuit heel wat deelgemeenten Herzele nauwelijks nog bereikbaar is met het openbaar vervoer. Vooral vanuit Hillegem is het een hele onderneming om met een bus tot in Herzele te geraken. Het probleem werd ook al eens aangekaart tijdens een gemeenteraad waarop beslist werd de zaak verder uit te spitten binnen het OCMW. De doelstelling is om mensen die minder mobiel zijn toch meer de kans de te geven om naar Herzele te komen. Bij De Lijn hoeft men niet aan te kloppen voor extra bussen wat men verwijst naar de bezetting van de bussen op dat traject. De bussen rijden leeg, uitgezonderd wanneer er scholieren op de baan zijn. Binnen de mantelzorgwerking van het ovmw wordt nu bekeken wat men zou kunnen doen om mantelzorgers te helpen. een mantelzorgregisseur zou kunnen kijken waar er zich noden voordoen. Een van die noden is al zeker vervoer vanuit deelgemeenten naar de centrumgemeente. Er wordt aan gedacht om met een klein busje, voor 8 personen, een lus te rijden, bijvoorbeeld tijdens de marktdag. Het wordt nu onderzocht of dat haalbaar is en of daar al dan niet een vergoeding voor gevraagd zal worden. Dat debat zal nu aangezwengeld worden binnen de seniorenverenigingen. Tegen het einde van het jaar moet een voorstel op tafel komen.