Skip to content

johan van bever

advertentie

De gemeenteraad van Herzele heeft ingestemd met een uitbreiding van de gemeentelijke basisschool de Kersentuin in Herzele.

 

Momenteel draait de school op maximale capaciteit maar met het toenemende aantal leerlingen dreigt er plaats tekort. Als alles volgens plan verloopt zouden de uitbreidingswerken al in het komende voorjaar beginnen en klaar zijn tegen 1 september 2018. Er komen zeven klassen bij, samen goed voor 140 leerlingen. Naast het stijgend leerlingenaantal komen er in de komende jaren 200 nieuwe huizen bij in Herzele. Dat betekent meteen dat er ook meer kinderen zullen zijn. Er zijn dus extra klassen nodig. De nieuwe klassen sluiten aan op de bestaande vleugel. De gang die daar nu aan de kant ligt, zal in de toekomst in het midden liggen. Elke klas krijgt een buitendeur en een tuintje voor educatieve doeleinden. "Daarnaast willen we de inkom herinrichten, een nieuw sanitair blok bouwen, de daken isoleren en de overdekte speelplaats aanpakken," vertelt schepen Benjamin Rogiers. Het gaat om en investering van een kleine 2 miljoen euro. Zowel de gemeente als Agion betalen de helft, 950.000 euro. Voor het gemeentelijk aandeel put de gemeente onder meer uit de opbrengst van de verkoop van de vroegere school in Hillegem. Dat moet 500.000 euro opbrengen. Gemeenteraadsleden Filip De Bodt (LEEF) en Ronny Herremans (CD&V&Partners) pleiten voor een energieneutraal gebouw. De gemeente bekijkt of er nog wat aanpassingen kunnen gebeuren met extra energiebesparende maatregelen maar voor een energieneutraal gebouw moet een volledig nieuw plan gemaakt worden en dat neemt enkele maanden in beslag. Die tijd heeft de gemeente niet meer want het dossier moest op 1 oktober binnen zijn.