Skip to content

johan van bever

advertentie
Het vredegerecht van Herzele sprak zich positief uit over de benodigde onteigeningen voor de aanleg van de rondweg N42 in Sint-Lievens-Esse.


Daarnaast erkende de vrederechter de hoogdringendheid van de uitvoering ervan. "Dit betekent een belangrijke doorbraak in een dossier dat al 40 jaar aansleept en komt de hele regio ten goede," reageert Vlaams parlementslid Matthias Diependaele (N-VA) die al sinds jaren het dossier opvolgt.. "De rechter veegde alle tegenargumenten van tafel. De ingestelde procedure van de Vlaamse overheid werd rechtsgeldig bevonden en bleek voldoende gemotiveerd. Het algemeen belang slaat ontegensprekelijk op de veiligheid van de weggebruikers op de openbare weg en in het verkeer en op de economische groei." Ook de hoogdringendheid werd erkend. "De rechter ziet in de huidige precaire verkeersveiligheid een dringende noodzakelijkheid van de rechttrekking die de ‘onmiddellijke inbezitname der innemingen vereist. Over de argumenten van de tegenpartij, onder impuls van het ‘actiecomité N42’ van Filip De Bodt, was de rechter kort maar krachtig: Het komt aan de onteigenden toe de onjuistheid van de aangevoerde motieven aan te tonen. Deze onjuistheid wordt niet aangetoond; beweringen zonder concrete onderbouwing volstaan niet".