Skip to content

johan van bever

advertentie
Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van het oud klooster in Ressegem.  Het gebouw werd verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Gemeenteraadslid Danny Van Melkebeke vernam dat er 23 woongelegenheden zouden komen. "Zou het de bedoeling zijn om de bestaande zaal te behouden?" vraagt zij zich af. Schepen Jan Van Damme heeft geen kennis van een concreet voorstel van Denderstreek. "Er zijn wel mogelijkheden om daar een zaal te maken".