Skip to content

johan van bever

advertentie
Grafkapel De Kalvaer langs de Gentweg zal gerenoveerd worden. "We zijn daartoe verplicht," zegt schepen Jan Van Damme op een vraag van gemeenteraadslid Jo De Loor. "Onze poging om de klassering van de kapel als monument teniet te doen, is mislukt. Hierdoor moeten we nu een beheersplan maken. Over enkele maanden is die klaar. Daarna moeten we de kapel renoveren. Op welke manier dat moet gebeuren, vernemen we dan van de Vlaamse dienst Erfgoed. Intussen zullen we de kapel extra beschermen tegen ergen en wind".