Skip to content

johan van bever

advertentie
De Gezinsbond Borsbeke bestaat 90 jaar.


Op 13 maart 1927 werd de stichtingsvergadering gehouden. "De gezinsbond had meteen 77 aansluitingen, wat er op wijst dat er al eerder een kern bestond," vertelt voorzitter Godfried Nica. "In de jaren 60 en 70 kenden we een enorme groei met in 1980 het record aantal van 250 leden-gezinnen. We herinneren ons ook nog activiteiten met André Van Duin en Margriet Hermans als gasten. Momenteel tellen we 170 leden-gezinnen." De verjaardag werd gevierd in de Sint-Antoniuskring in Borsbeke. Gezinsbond Borsbeke zal in februari een nieuw bestuur kiezen. "Nieuwe krachten zijn altijd welkom". De meest trouwe leden werden tijdens de nieuwjaarsreceptie in de bloemen gezet.