Skip to content

johan van bever

advertentie

13 burgemeesters uit de Vlaamse Ardennen, waaronder die van Erpe-Mere, Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem ondertekenden het burgemeestersconvenant. Hiermee gaan ze voor een gezamenlijke klimaataanpak.

 

Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Zo wil men de CO2-uitstoot in deze gemeenten met 40% verminderen tegen 2030. Daarnaast nemen ze ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk te verzachten, in samenwerking met inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers. Van de huidige CO2-uitstoot in deze gemeenten wordt 42% veroorzaakt door woningen. 34% is te wijten aan transport, 12,5% aan diensten en handel, 8,5% aan industrie en 3% aan landbouw. De 13 steden en gemeenten engageren zich om maatregelen te nemen, in zover ze daar al niet mee bezig zijn. In Zottegem wordt het oude schooltje van Beisloven omgebouwd tot een passiefgebouw dat dienst zal dien als milieu-educatief centrum. In Herzele komen er laadpalen voor elektrische fietsen en staat de aanleg van 9 km fietspaden gepland. In Sint-Lievens-Houtem is er nog de aanleg van een wachtbekken op komst, in het kader van de ruilverkaveling. Maar volgens burgemeester Lieven Latoir hebben ook de hogere overheden heel wat verantwoordelijkheid en hij vraagt dat ook zij meewerken. "We hebben de bevolking kunnen overtuigen om 3 windmolens te bouwen maar dat plan werd afgekeurd."