Skip to content

johan van bever

advertentie

De inwoners van de Perrestraat in Hillegem klagen over het sluipverkeer door hun straat. 

Het weggetje wordt alsmaar vaker gebruikt door autobestuurders die vanuit Herzele naar Hillegem rijden en omgekeerd. Volgens gemeenteraadslid Jo De Loor vreest de buurt dat het sluipverkeer nog zal toenemen tijdens de werken aan de Provinciebaan. Dit wordt gevaarlijk voor de fietsers en de voetgangers. De buurtbewoners suggereren om een traktorsluis aan te leggen. Het gemeentebestuur is geen voorstander van een traktorsluis. "Dat is heel storend voor de buurtbewoners die er willen passeren maar ook voor landbouwers die met lagere landbouwvoertuigen door de straat willen," zegt schepen Jan Van Damme. "Bovendien kunnen ook de hulpdiensten dan niet meer passeren waardoor bij noodgevallen de bewoners aan de andere kant van de trakorsluis langer op hulp moeten wachten. De politie controleert regelmatig in de straat en doet zelfs autbestuurders stoppen om te vragen wat de reden van hun aanwezigheid daar is." Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten in de straat voorbij de bebouwde kom van Hillegem. Na de werken aan de Provinciebaan volgt nieuw overleg met de politie.