Skip to content

johan van bever

advertentie
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 4.606 euro subsidie aan Benefiet Haïti uit Herzele, voor een revalidatieproject voor gehandicapte vrouwen in Haïti. De Provincie verleent daarnaast ook 4.606 euro aan Xavi Indië uit Zottegem voor een onderwijsproject in Indië. De Provincie Oost-Vlaanderen wil hiermee het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden versterken. Daarom verleent de Provincie in totaal 332 623,61 euro aan 69 projecten in het Zuiden. Deze projecten worden mee gedragen door Oost-Vlaamse organisaties. "Dankzij de inzet en het enthousiasme van de Oost-Vlaamse organisaties wordt internationale solidariteit zeer concreet voor de burger. Op die manier laten zij het thema aansluiten bij de leefwereld van de mensen hier", aldus Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.