Skip to content

johan van bever

advertentie
De Intercommunale Land van Aalst wil een boordcomputer installeren in de camions die de huisvuilophaling doen. LEEF is echter tegen het arbeidsreglement die deze zaak regelt. Met de boordcomputer wil men de rondes beter op mekaar doen aansluiten, berichten kunnen doorgeven en onmiddellijke problemen oplossen. "LEEF! heeft niets tegen technologie maar kreeg het arbeidsreglement onder ogen waarmee deze installatie gepaard gaat," zegt Filip De Bodt. Daarin staat 'de boordcomputer wordt niet gebruikt voor systematische controle op de arbeid. Alleen als er ernstige aanwijzingen zijn die een laakbaar, ongepast of verboden gedrag doen vermoeden of als er bijzonder omstandigheden zijn worden het systeem en de verzamelde data als bewijs gebruikt. Het boordcomputersysteem mag in principe geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg hebben.' LEEF! vraagt dat het arbeidsreglement aangepast wordt waarbij voor de partij één eenvoudige zin volstaat: “De boordcomputer wordt niet gebruikt voor controle op de arbeid en mag geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg hebben.”