Skip to content

johan van bever

advertentie

Op voorstel van de Herzeelse Jeugdgemeenteraad werden twee 1-metertuintjes aangekocht. Die kregen een plaats in het nieuwe zorgdorp van het OCMW.

 

"Het gemeentebestuur van Herzele vindt inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid heel belangrijk," zegt schepen van Jeugd Benjamin Rogiers. "Daarom investeren ze al meerdere jaren in een Herzeelse Jeugdgemeenteraad die dit jaar bestaat uit 42 ge├źngageerde kinderen en jongeren uit de 3de graad van het Lager Onderwijs en de 1ste graad van het Middelbaar Onderwijs van de Herzeelse scholen". De Jeugdgemeenteraad spitst zich toe op zaken waarbij kinderen en jongeren dicht betrokken zijn zoals speelpleintjes, verkeersveiligheid, vervuiling en sport. "Maar ook milieu en natuur. De groei van het sociaal dorp in Herzele vormde voor de raadsleden de ideale gelegenheid om deze unieke samenwerking tussen jong en oud en de natuur tot stand te brengen. De kinderen legden de tuintjes aan en samen met de bewoners van het zorgdorp zullen ze er nu zorg voor dragen".