Skip to content

johan van bever

advertentie
De opmaak voor een klimaatplan voor Herzele is gestart.


Samen met 12 andere lokale besturen engageert Herzele zich binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. Via een gemeentelijk klimaatteam en werkgroepen rond onder andere mobiliteit, wonen en hernieuwbare energie werkt men in één jaar naar een gedragen klimaatplan. In het voorjaar van 2018 zal een plan op tafel liggen dat zowel lokale als regionale klimaatacties bevat. De eerste stappen zijn ondertussen gezet. Alle gemeentelijke diensten denken nu samen na over mogelijke maatregelen. De gemeente rekent ook op de input van de inwoners, bedrijven en verenigingen. In december komt er een ‘klimaattafel. Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden de 13 gemeenten bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.