Skip to content

johan van bever

advertentie

De gemeenteraad van Herzele heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Centrum Ressegem voorlopig vastgesteld. Nu start het openbaar onderzoek.

 

Het is intussen al meer dan 8 jaar geleden dat een architect aangesteld werd om het vroegere bijzonder plan van aanleg voor Ressegem centrum te herzien. Er is in vergelijking met een vorige versie nog wel wat veranderd voor wat betreft de uitbating van horeca. Die wordt niet langer uitgesloten in de woonzones die niet onmiddellijk aan de kerk palen. Meergezinswoningen kunnen worden toegelaten binnen bepaalde zones. Tot nu was dat enkel het geval voor een beperkt deel van de Ressegemstraat en de Borsbekestraat. De oprichting van een kleinschalige constructie links van de pastorie is mogelijk maar de bouwdiepte moet beperkt blijven tot de achtergevel van de pastorie en mag slechts 1 bouwlaag bedragen.