Skip to content

johan van bever

advertentie

Op de zorgsite Ter Leen in Herzele is de eerste steen gelegd voor Villa VIP.

 

Het is een project dat zich richt tot mensen met een beperking. Er is gestart met de bouw van een woning waar plaats is voor een zorgkoppel en maximum tien bewoners met een beperking. "Het is niet alleen een huis, het is een thuis," vertelt Caroline Schelstraete van Villa VIP. "Het is niet alleen een nieuwe thuis voor mensen met een beperking maar ook voor Marijke en Pieter, het zorgkoppel dat ook in het huis zal wonen. Het is het eerste Villa VIP-gebouw dat in Vlaanderen wordt opgetrokken. Er zal nu ook gestart worden met het samenstellen van een groep van medewerkers en vrijwilligers die het koppel zal bijstaan." Deze nieuwe manier van zorg moet rust geven aan de bewoners maar ook voor de familieleden en verwanten van de bewoners. "De bewoners van dit huis zullen er een gewone thuis krijgen, geen tehuis, goed gelegen in Herzele waar ze zich volop kunnen ontplooien tussen de andere inwoners. VIP staat niet voor een voorkeursbehandeling maar bevat de beginletters van veiligheid, inclusie en participatie. In de loop van volgend jaar moet het huis klaar zijn en kunnen de eerste bewoners zich vestigen."