Skip to content

johan van bever

advertentie
Het Sint Paulusinstituut uit Herzele haalt het derde Logo Groene School. Dat is de op één na hoogste onderscheiding in het project Milieuzorg op School. De eerste twee logo's worden door het provinciebestuur uitgereikt. Het Sint Paulusinstituut mag haar derde logo afhalen in Brussel.

De commissie die het logo uitreikt bestaat uit pedagogische adviseurs van alle onderwijsnetten, afgevaardigden van de inspectie secundair onderwijs, de dienst Curriculum, de provinciale natuur- en milieu-educatieve diensten en de coördinatoren en de begeleiders van het project Milieuzorg op School. Zij bogen zich over het ingediende dossier dat het Sint Paulusinstituut afleverde om het derde logo te halen. In het oordeel van de commissie blijkt uit het dossier dat milieuzorg deel uitmaakt van de schoolcultuur en het als een rode draad doorheen het schooljaar aan bod komt. Het energieproject is de basis om op verder te werken in de komende schooljaren, mede dank zij de geplande structurele ingrepen in de school.

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid benadrukt dat de milieuzorg niet stopt bij het behalen van het derde logo. De logo-uitreiking vindt plaats op 8 november in Brussel. Wie een Logo 3 behaalde kan streven naar de Groene Vlag van Eco-school.

www.milieuzorgopschool.be