Skip to content

johan van bever

advertentie
Bomen planten in Herzele
De Milieuraad van de gemeente Herzele en de vzw Natuurpunt Afdeling Herzele hielden een 'volkse plantdag'. 

Deze keer werd een perceel weiland van zowat 5.000 m2, gelegen achter het OCMW, ingericht met houtkanten, een hakhoutbos en een bloemenrijk grasland. De meerwaarde van deze inrichting zal vooral bestaan in het zorgen van een meer toegankelijke natuur en de verhoging van de biodiversiteit aan de rand van het dorpscentrum van Herzele. De braamsluiper en de spotvogel werden hierbij geselecteerd als symboolsoort voor het project.

Het gezelschap kreeg de hulp van een groep leerlingen van het OLV College van Bevegem. In het kader van een lesopdracht voor biologie kwamen leerlingen uit het vierde jaar bomen planten.