Skip to content

johan van bever

advertentie
De jeugdgemeenterad van Herzele heeft in zijn zitting gepleit voor de heropenstelling van de wachtzaal in het station van Herzele. Er is ook een voorstel om vanaf volgend jaar een carnaval-stoet te organiseren in de gemeente.

De jeugdgemeenteraad van Herzele vraagt om de wachtzaal van het station terug te openen. De wachtzaal werd onlangs gesloten. Uit een onderzoek bleek dat in het station van Herzele per dag minder dan gemiddeld 16 tickets verkocht worden. Om die reden besloot Infrabel dat het openen van de wachtzaal niet opweegt tegen de kosten voor verwarming, elektriciteit en personeel. Het gemeentebestuur van Herzele vroeger eerder ook al aan Infrabel om de wachtzaal niet permanent te sluiten.

De jeugdgemeenteraad zal nu een advies schrijven aan Infrabel met als suggestie de wachtzaal terug open te stellen voor de pendelaars. 'Misschien luistert Infrabel beter naar de jeugd dan naar het gemeentebestuur' hoopt schepen van Jeugd Rita VandenOostende. Tijdens de jongste zitting van de jeugdgemeenteraad werd ook het jeugdschepencollege gepresenteerd onder leiding van jeugdburgemeester Eline Du Caju uit Sint-Antelinks.

CARNAVAL

De jeugdgemeenteraad van Herzele wil ook een jaarlijkse carnavalstoet in de gemeente. Dat werd voorgesteld door de jeugdgemeenteraadsleden Cedric Van Heddeghem en Evert De Spiegeleer. Schepen van Jeugd Rita Vandenoostende vindt het een mooi idee en kondigde aan dat er meteen werk gemaakt wordt van de voorbereidingen.

Om het nog dit jaar te organiseren, is de resterende tijd te kort. Voor volgend jaar moet dat wel mogelijk zijn. Er zal gevraagd worden aan jeugdbewegingen en scholen om deel te nemen en een groep af te vaardigen. Dan zouden de jonge carnavalisten in stoet doorheen het centrum van Herzele kunnen trekken.