Skip to content

johan van bever

advertentie
In Herzele is een punt gezet achter de vorming van een 'ecologisch halssnoer', een milieuproject dat over enkele jaren gespreid werd. Dat gebeurde in de Merehoekstraat in Hillegem. Op 100 locaties werden in totaal meer dan 500 bomen geplant, er werd zowat een kilometer haag aangeplant en er kwamen enkele knotbomen bij. Tegeljk werden er nestkastjes voor de steenuil opgehangen. Het slotmoment daarvoor volgt over enkele weken. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om oude fruitsoorten terug in het Herzeelse landschap te introduceren, zoals de kriekpeertjes, ossenkop-appels of noordkriek. Nu volgen er nog enele herstellocaties en dan is het ecologische halssnoer rond Herzele rond.