Skip to content

johan van bever

advertentie

Dit voorjaar zal AWV onderhoudswerken uitvoeren van stroken fietspaden langs de N46 (Provinciebaan) die in slechte staat verkeren. In de komende weken start de aanbesteding voor de studie voor de herinrichting van de doortocht in Burst. Dit project bevat de heraanleg van de voet- en fietspaden, de rijweg, een gescheiden rioleringsstelsel en de kerkomgeving. Daarnaast zal ook een module 13 met de gemeentes Herzele en Erpe-Mere worden afgesloten. Naast de heraanleg van de fietspaden en het structureel onderhoud van de rijweg, wordt ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel onderzocht. Het bestek voor de studie is in opmaak en wordt in 2012 aanbesteed. Eerst dient nog via camera-inspecties de staat van de rioleringen te worden nagekeken. De ramingen en timing naar uitvoering zullen pas duidelijk worden tijdens de studiefase.