Skip to content

johan van bever

advertentie
Land- en tuinbouwers in Herzele krijgen een subsidie wanneer ze groenbedekkers inzaaien. op die manier verbetert de natuurlijke structuur en de humustoestand van de landbouwgronden. De subsidie bedraagt 42,5 euro per hectare. De gemeente heeft hiervoor 6.375 euro in het budget ingeschreven. Het belangrijkste voordeel van groenbedekkers op de landbouwgronden is het voorkomen van erosie door regen en wind. Bovendien komt er meer organisch materiaal in de bodem wanneer de groenbedekkers in het voorjaar ondergeploegd worden. Dat heeft een vermindering van stikstof in het grond- en oppervlaktewater tot gevolg. Eerder bestond zo'n subsidie al op Vlaams niveau maar de Vlaamse regering kent die tegenwoordig niet meer toe. De gemeente Herzele wil deze subsidie nu voortzetten, tot zover het voorziene budget strekt.