Skip to content

johan van bever

advertentie

Tijdens de OCMW-raadszitting in Herzele werd het financieel meerjarenplan van het sp.a-VLD-bestuur weg gestemd. De afwezigheid van VLD-OCMW-raadslid Edouard Callebout speelde de meerderheid parten. Na een toelichting van de OCMW-ontvanger weigerden LEEF! en CD&V het plan goed te keuren. 'Uit de cijfers blijkt immers dat het OCMW zonder bijkomende steun regelrecht op het failliet afstevent' vertelt Leef-raadslid Bart De Durpel. 'LEEF! is verontwaardigd en vindt dat de Herzeelse meerderheid het OCMW laat stikken. Drie jaar geleden al vroegen wij 250.000 euro méér middelen voor het OCMW.' Het financieel meerjarenplan zal nu nog eens opnieuw op de agenda gezet worden.