Skip to content

johan van bever

advertentie
Het Vlierzeels Sint-Ceciliakoor bestaat dit jaar 75 jaar


In Vlierzele is altijd al een koor geweest. Zo weet men met zekerheid uit oude geschriften dat er in de jaren 1890 al kerkzangers waren. Maar het was pas op 22 november 1941 dat Sint-Cecilia voor het eerst in Vlierzele gevierd werd met een feestmaal voor zangers en leden van het koor. Terwijl het kerkkoor in die beginjaren (bijna) uitsluitend optrad in de parochiekerk is daar in de loop der jaren stilaan verandering in gekomen. De laatste jaren organiseert het koor naast de klassieke opvoeringen in kerken en zorgcentra geregeld concerten en doet het optredens op feesten en recepties. Het koor telt momenteel 31 leden en wordt gedirigeerd door Johan De Vos uit Burst. Het koor organiseert nu enkele 'koorcaf├ęs' voor iedereen die wil kennis maken in buurthuis De Kring op maandagavond 30 mei en op maandagavond 6 juni, telkens vanaf 20 uur. Na de kennismaking kan men dan ook een open repetitie bijwonen, gevolgd door een drankje. Later dit jaar volgt ook nog een jubileumconcert op zaterdagavond 8 oktober in het zaaltje van de Sint-Jozefschool, De Berentuin.