Skip to content

johan van bever

advertentie
Het windlandschap langs E40 tussen Aalter en Aalst is door Vlaams minister Joke Schauvliege afgekeurd. Hiermee komen er voorlopig geen windmolens langs de E40 in Sint-Lievens-Houtem.
Vlaams minister Joke Schauvliege heeft het PRUP voor het windlandschap langs de E40 tussen Aalter en Aalst afgekeurd. Daarmee verwijst ze met één pennentrek het vele voorbereidende werk van de provincie Oost-Vlaanderen naar de prullenmand. Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy spreekt van een onbegrijpelijke beslissing. 'Heeft de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een slag van de (wind)molen gekregen?' vraagt Gryffroy zich af. Om haar steentje bij te dragen aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie, het speculeren door ontwikkelaars te vermijden en een draagvlak uit te bouwen werkte de provincie Oost-Vlaanderen aan een windplan voor een planmatige ordening en projectmatige realisatie van de ontwikkeling van windturbines in Oost-Vlaanderen. In dit plan zou worden aangegeven waar wel en geen windmolens in de provincie mogelijk zijn. Tevens werd gewerkt aan randvoorwaarden ondermeer met een participatiemodel om het draagvlak bij de omwonenden en de lokale besturen te vergroten. 'De bevoegde deputé gaf in april 2013 aan dat dit waarschijnlijk het belangrijkste dossier van de legislatuur was. Nu beweert minister Schauvliege dat het dossier fundamentele tekortkomingen bevat. De minister motiveert haar afkeuring door aan te geven dat het voorliggend PRUP windlandschap E40 tussen Aalter en Aalst de toets van de wettelijkheid niet doorstaat. Volgens de minister reduceert het PRUP immers het potentieel om windmolens uit te bouwen. Opmerkelijk is dat de minister aangaf dat de Vlaamse overheid de provincie steeds zou hebben ingelicht over de onwettelijkheid van hun plannen. Met andere woorden zou de provincie de juridische bezwaren steeds naast zich hebben neergelegd. Maar bij de provincie weet men van niets'.