Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem heeft het ontwerp voor het nieuwe Marktplein goedgekeurd. Het plein is bijna twee hectare groot en is daarmee de tweede grootste markt in Vlaanderen. De belangrijkste voorwaarde bij de hertekening was dat alle bestaande activiteiten ook in de toekomst op de markt kunnen plaats grijpen. Aan de kant van de café's komt een promenade van vier meter, een bomenrij en een strook voor fietsers. Aan de kant van het klooster komt de hoofdweg, zes meter van de gevels van de woningen vandaan. Momenteel is er plaats voor 360 parkeerplaatsen. Meestal zijn twee derden van die plaatsen bezet. In het nieuwe ontwerp wordt in 223 parkeerplaatsen voorzien. Er komt een markthal dat allerlei evenementen waaronder de wekelijkse markt zal overdekken. Die hal zal ongeveer 2.000 vierkante meter groot zijn. Het Livinuskruis komt in een grasveld. Onderaan het plein komt een waterpartij. Er wordt ook rekening gehouden met de klimaatsverandering en de kans op toenemende overstromingen. Daarom wordt een ondergronds bufferbekken met een capaciteit van 900 kubieke meter water gebouwd. De totale kostprijs voor dit project wordt geraamd op 6,8 miljoen euro. 4,3 miljoen euro zal de gemeente betalen, 2,3 miljoen euro komt uit een fonds dat de gemeente heeft bij Farys. De rest wordt betaald door het Vlaamse gewest omdat er ook werken gepland zijn op de gewestweg. Sint-Lievens-Houtem heeft de financiële ruimte om hiervoor een lening aan te gaan, verzekert burgemeester Lieven Latoir. Het project moet wel nog ingepast worden in de meerjarenbegroting. Het is de bedoeling de werken te starten na de jaarmarkt van 2016 en de beëindigen net voor de jaarmarkt 2017. Als dat niet zou lukken, dan wordt er zowel voor als na de jaarmarkt gewerkt.