Skip to content

johan van bever

advertentie
De plannen voor het woonuitbreidingsgebied ter hoogte van ’s Hondshuffel in Sint-Lievens-Houtem werden teruggefloten door de Vlaamse Overheid.Eerder had de gemeente en de Provincie een positief advies gegeven. Gemeenteraadslid Tom De Meyer ziet hierin een bevestiging van de opmerkingen die hij maakte in de gemeenteraad. "Ik ben van mening dat de buurtbewoners eerst geïnformeerd moesten worden. Een deel van de buurtbewoners ziet de verkaveling liever niet gebeuren. Ook werd er tijdens de gemeenteraad de vraag gesteld of het ongunstig advies van gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening zomaar genegeerd kon worden. De meerderheid in de gemeenteraad en de provinciale Deputatie besloot deze plannen toch goed te keuren, maar het departement van de Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen liet weten beroep te zullen aantekenen". De plannen passen volgens Ruimte Vlaanderen niet binnen het lokaal woonbeleid. Er werd geen concrete woonbehoefte aangetoond die toelaat om een woongebied van 10 hectare groot te ontwikkelen. Bovendien ligt de zone ook in een beekvallei, gedeeltelijk mogelijks in een overstromingsgevoelige zone. Het principieel akkoord zou dus onwettig zijn en bijgevolg kan dan ook geen wettige vergunning toegekend worden. Het departement Ruimtelijke ordening liet weten dat ze beroep zullen aantekenen op het ogenblik dat er een verkaveling aanvraag voorgelegd wordt door de projectontwikkelaar, wat een zware hypotheek legt op de plannen om ’s Hondshuffel te verkavelen. De projectontwikkelaar kan nu verdergaan en een verkavelingsaanvraag indienen bij de gemeente, met de zekerheid dat het Gewest beroep aantekent en een grote kans dat de verkaveling er niet komt. Hij kan ook een nieuw principieel akkoord aanvragen, onderbouwd met meer overtuigende cijfers.