Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeente Sint-Lievens-Houtem heft een actieplan woonbeleid uitgewerkt.

De opmaak ervan is een verplichting die de Vlaamse overheid oplegt omdat het de Intergemeentelijke Woonwijzer, waarvan Sint-Lievens-Houtem deel uitmaakt, subsidieert. "De Woonwijzer werd opnieuw erkend door de Vlaamse overheid en dat betekent dat we voor de personeelskosten ongeveer 200.000 euro krijgen" vertelt schepen Sofie Boeykens. "Ons actieplan heeft als doel om de kwaliteit van het woningbestand in de gemeente te verbeteren, het wonen betaalbaar te houden, het duurzaam wonen te bevorderen, de bevolking te informeren, huurders en verhuurders te ondersteunen en het woonoverleg in stand te houden en te verbeteren".