Skip to content

johan van bever

advertentie
De ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem is nu ook financieel afgerond en tegelijk kregen zeven personen een landbouwereteken opgespeld.

De voorbereiding en de uitvoering van de ruilverkaveling ging gepaard met een investering van 10,312 miljoen euro. Meer dan 2.000 eigenaars en gebruikers waren er bij betrokken. Meer dan 70% van de kosten werden gesubsidieerd door het Vlaams gewest. Ook de gemeenten Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Erpe-Mere en Lede en de Provincie Oost-Vlaanderen droegen bij. Dankzij deze subsidies moeten de eigenaars en vruchtgebruikers niet tussenkomen in de kosten van de ruilverkavelingswerken. Zeven landbouwers kregen ter gelegenheid van de ondertekening van de aanvullende ruilverkavelingsakte een landbouwereteken. Hun inzet en expertise als lid van de commissie en comité waren uiterst waardevol en onmisbaar voor de uitvoering. De eretekens werden toegekend door de Koning aan Paul Coppens, Odilon De Clercq, Herman De Meyer, Herman D'Hauwe, Lieve De Sadeleer, Carlos Steenhuyse en Jenny Druwez. Ter gelegenheid van de ondertekening van de akte lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij ook een brochure met het verloop en de resultaten van het ruilverkavelingsproject.