Skip to content

johan van bever

advertentie
Vanaf januari zet Klim-Op een minibusje in om leerlingen na school naar de gemeentelijk buitenschoolse opvang Stekelbees te brengen. 


Vooral op woensdagmiddag is daar veel vraag naar. Het busje zal ook gebruikt worden voor uitstappen, tijdens de sportdag, de openluchtklassen of een rit naar het containerpark. De realisatie van het minibusje kon dankzij de steun van een aantal gulle sponsors. Op 4 januari wordt het busje officieel ingehuldigd in aanwezigheid van alle sponsors op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.