Skip to content

johan van bever

advertentie
De gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem heeft het ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de vernieuwing van de dorpskern en de omleidingsweg rond de dorpskern definitief vastgelegd, een belangrijke stap in de realisatie. Het wordt nu overgemaakt aan de Deputatie van Oost-Vlaanderen en Ruimte Vlaanderen en na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad wordt het van kracht en kan het project gerealiseerd worden. Het marktplein van Sint-Lievens-Houtem wordt helemaal heringericht. Het plein is bijna twee hectare groot en is daarmee de tweede grootste markt in Vlaanderen. De belangrijkste voorwaarde bij de hertekening was dat alle bestaande activiteiten ook in de toekomst op de markt kunnen plaats grijpen. Aan de kant van de café's komt een promenade van vier meter, een bomenrij en een strook voor fietsers. Aan de kant van het klooster komt de hoofdweg, zes meter van de gevels van de woningen vandaan. Er komt een markthal dat allerlei evenementen waaronder de wekelijkse markt zal overdekken. Die hal zal ongeveer 2.000 vierkante meter groot zijn. Het Livinuskruis komt in een grasveld. Onderaan het plein komt een waterpartij. De totale kostprijs voor dit project wordt geraamd op 6,8 miljoen euro. 4,3 miljoen euro zal de gemeente betalen, 2,3 miljoen euro komt uit een fonds dat de gemeente heeft bij Farys. De rest wordt betaald door het Vlaamse gewest omdat er ook werken gepland zijn op de gewestweg. Het is de bedoeling de werken te starten na de jaarmarkt van 2016 en de beëindigen net voor de jaarmarkt 2017. Als dat niet zou lukken, dan wordt er zowel voor als na de jaarmarkt gewerkt.