Skip to content

johan van bever

advertentie
De opgravingen op het marktplein van Sint-Lievens-Houtem hebben een oventje en een schepenhuisje opgeleverd.


In het noordelijke deel van de opgravingssleuf bevinden zich tal van kuilen, daterend uit de late middeleeuwen (13de-15de eeuw) en de post-middeleeuwen (16de-19de eeuw). Een opvallende vondst is een oventje, vermoedelijk uit de late middeleeuwen. De functie ervan is nog onduidelijk, en wordt momenteel verder onderzocht. In de noordoostelijke hoek zijn de funderingen van een schepenhuisje aanwezig. Dit gebouw gaat vermoedelijk tot de 17de eeuw terug en geldt als het toenmalige ‘gemeentehuis’. Het zuiden van de sleuf bevat een grote vijver of poel. De geschiedkundige bronnen vermelden inderdaad de aanwezigheid van verschillende ‘vijvers’ op de dorpsplaats. De oorsprong van deze putten is misschien zelfs tot de 14de eeuw terug te voeren zijn. Kort voor 1354 woedde een hevige brand in Sint-Lievens-Houtem. De bluswerken verliepen moeizaam bij gebrek aan water. Nadien zou een waterput aangelegd zijn om hieraan te verhelpen. Mogelijk evolueerde deze waterput naar een vijver.